Ad
Ad
Ad
Tag

budowa domu

Browsing

Każdy inwestor ma mniej lub bardziej dokładne wyobrażenie o planowanym domu. Nie zawsze marzenie o idealnym domu da się zrealizować. Projekty domów muszą bowiem uwzględniać pewne kryteria. Po pierwsze, punktem wyjścia do wyboru projektu jest działka (otoczenie, wielkość, uformowanie terenu, usytuowanie względem stron świata i drogi dojazdowej, uzbrojenie). Drugie podstawowe kryterium to warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązujące w danym miejscu. Samo przez się rozumie, że o wyborze jednego z projektów domów decydują też finanse inwestora.

Reszta to już kwestia aktualnych i przyszłych potrzeb rodziny (wielkość domu, rozkład pomieszczeń, układ funkcjonalny), wyobrażeń i gustu inwestora (kolorystyka, detale architektoniczne). Wybór konstrukcji i technologii  to sprawa trudniejsza, w tym przypadku inwestor kieruje się zwykle radami architekta lub doświadczonych w budowaniu własnego domu znajomych.

Dla większości inwestorów istotnym kryterium jest energooszczędność domu, co pozwala na zmniejszenie rachunków za energię i ciepło, prozdrowotność budynku, o czym decydują materiały budowlane i wykończeniowe. Dla wielu istotne jest oddziaływanie domu na środowisko przyrodnicze. O tym z kolei decyduje najbardziej rodzaj ogrzewania i rodzaj stosowanego paliwa.

Gotowe projekty domów dają możliwość wprowadzania zmian przez inwestora. Niektóre wymagają zgody architekta.